Blyudik protiv Rusije

Zakonitost smještaja aplikanticine kćerke u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike.

Kći aplikantice koja je imala 15 godina bila je smještena u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike na 2500 km od njenog rodnog grada. Pritužba zbog zakonitosti smještaja maloljetnika i miješanja u njihovo pravo na poštivanje porodičnog života prema članu 8. Konvencije zbog velike udaljenosti između ustanove i doma.

  • Aplikaciju je podnijela aplikantica u svoje ime, te je uputila prigovore zbog povrede vlastitih prava, kao i prava svoje kćerke: vidjeti paragraf 43 presud
  • Budući da je Sud utvrdio povredu člana , stava 1. tačke (d), zbog smještanja aplikanticine kćerke u zatvorenu obrazovnu ustanovu za maloljetnike i člana 5. stava 5., da li aplikantica koja djeluje u interesu svoje kćeri ili sama kćerka aplikantice po punoljetstvu ima pravo na naknadu zbog povrede člana 5., stava 1. tačke (d) Konvencije.
  • Međusobni odnos između pitanja zakonitosti prema članovima i 8. Konvencije: kršenje člana 5. stava 1. tačke (d) zbog

nepostojanja bilo kakvih osnova prema domaćem zakonu za smještaj značilo je da miješanje u porodični život nije “u skladu s zakonom” kako to zahtijeva član 8. stav 2. Konvencije: paragraf 75 presude.

Utvrđena povreda člana 5. stav 1 (d) Konvencije, kao i člana 8. Konvencije.

https://www.pravobih.com/

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *