Agencija za pravnu pomoć i savjetovanje “Paragraf”

Pravni portal > Kancelarije  > Agencija za pravnu pomoć i savjetovanje “Paragraf”

Agencija za pravnu pomoć i savjetovanje “Paragraf”

O nama Oblast djelovanja : Agencija za pravnu pomoć i njen pravni tim Vam nudi pomoć u gotovo svim oblastima prava, a naročito: Usluge pravne pomoći strankama za ostvarivanje prava iz oblasti PIO/MIO , boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata zaštiteporodice sa djecom. Poslovi koje obavljamo : U sklopu svojih aktivnosti pružamo pravnu pomoć, pravna mišljenja i pravna savjetovanja strankama za ostvarivanje prava iz oblasti djelovanja. Pravnu pomoć pružamo svakodnevno , a sastoji se u : - savjetovanju; - izradi raznih podnesaka; - sačinjavanju zahtjeva; - pisanju žalbi i prigovora; - kompletiranju dokumentacije. KONTAKT : tel. +387 62 139 514 adresa: Branilaca Sarajeva 20/1 , 71000 Sarajevo email: kancelarija@pravniportal.ba Radno vrijeme : Pon-Pet od 09.00h do...

Continue reading