Parnični postupak

Pravni portal > Pravno Savjetovanje  > Parnični postupak

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA U BIH

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA Bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu. Bračna stečevina ­ Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine. ­ Pokloni trećih lica učinjeni za vrijeme trajanja bračne zajednice (u novcu, stvarima, pružnju pomoći radom) ulaze u bračnu stečevinu bez obzira na to koji ih je bračni partner primio, ukoliko drugačije ne proizlazi iz namjene poklona ili se iz okolnosti u momentu davanja poklona može zaključiti da je poklonodavac želio učiniti poklon samo jednom od bračnih partnera. ­ Dobitak od igara na sreću je bračna stečevina. ­ Prihodi...

Continue reading