Zakoni BiH

Pravni portal > Pravosuđe BiH  > Zakoni BiH

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST1 („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05, 41/05, 31/14 i 32/19)2 PRVI DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom. Član 2. (1) Porodica, u smislu ovog Zakona, jeste životna zajednica roditelja i djece i drugih krvnih srodnika, srodnika po tazbini, usvojilaca i usvojenika i osoba iz vanbračne zajednice ako žive u zajedničkom domaćinstvu. (2) Uređenje odnosa u...

Continue reading