Chiarello protiv Germany

[b][size=200]Pravo na suđenje u razumnom roku.[/size][/b]
Chiarello protiv Germany

Trajanje postupka (8 godina i 5 mjeseci na četiri nivoa nadležnosti).
– Pitanje razumnosti dužine postupka: vidi posebno paragrafe 48-50 presude.
– Domaći sud proglasio je „odsluženim“ tri mjeseca zatvorske kazne, zbog kašnjenja u krivičnom postupku. Da li aplikant
ima status žrtve u skladu sa članom 34. Konvencije? U kojoj je mjeri smanjenje kazne „dovoljna i adekvatna naknada“ prema Konvenciji?
– Predmet je primjer da smanjenje kazne zatvora na “izričit i mjerljiv način” rezultira gubitkom statusa žrtve prema Konvenciji. Pogledajte paragrafe 50 i 55-59 presude.
Nema povrede člana 6. stav 1. Konvencije (krivičnopravni aspekt).

https://www.pravobih.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *