Pravna posljedica prosirenja obaveze izvrsenika rjesenjem o izvrsenju

Pravni portal > Novosti  > Pravna posljedica prosirenja obaveze izvrsenika rjesenjem o izvrsenju

Pravna posljedica prosirenja obaveze izvrsenika rjesenjem o izvrsenju

PRAVNA POSLJEDICA PROŠIRENJA OBAVEZE IZVRŠENIKA RJEŠENJEM O IZVRŠENJU

Zakon o izvršnom postupku

čl. 36 i 39

  • Ako je rješenjem o izvršenju proširena obaveza izvršenika da tražioca izvršenja vrati i “na druge odgovarajuće poslove” a takva obaveza nije naložena izvršnom ispravom, prigovor izvršenika je osnovan jer se rješenjem o izvršenju ne može izmijeniti ili proširiti obaveza izvršenika naložena izvršnom ispravom.

Obrazloženje:

“Žalba je djelimično osnovana.

Iz pobijanog rješenja i stanja prvostepenog spisa slijedi da je prvostepeni sud stavom I izreke rješenja djelimično usvojio prigovor te obustavio izvršenje u dijelu koji se odnosi na vraćanje tražiocu izvršenja na poslove i radne zadatke upravitelja stroja ili na drugo odgovarajuće mjesto a u ostalom dijelu rješenje o izvršenju održava na snazi.

Međutim, iz sadržaja izvršne isprave slijedi da je tuženiku (izvršeniku) naloženo da tužitelja (tražioca izvršenja) vrati na posao ili poslove koje je obavljao prije dobivanja otkaza, a rješenjem o izvršenju od 10. 12. 2015. godine temeljem takve izvršne isprave dopušteno izvršenje radi uspostave radno pravnog statusa tražioc izvršenja na poslove upravitelja stroja (koje je obavljao prije dobivanja otkaza) ili na druge odgovarajuće poslove, pod prijetnjom izricanja novčanih kazni. Dakle, iz rješenja o izvršenju slijedi da je rješenjem proširena obaveza izvršenika da tražioca izvršenja vrati na druge odgovarajuće poslove a takva obaveza nije naložena izvršnom ispravom. Zato slijedi da je u tom dijelu prigovor izvršenika bio osnovan što dalje znači da je prvostepeni sud trebao obustaviti izvršenje samo u pogledu obaveze izvršenika da tražilac izvršenja vrati “na druge odgovarajuće poslove” jer tako nije naloženo izvršnom ispravom, ali je prigovor bio djelimično neosnovan pa je izvršenje trebalo održati na snazi u pogledu obaveze izvršenika da tražioca izvršenja vrati na poslove upravitelja stroja (koje poslove je obavljao prije dobivanja otkaza.

Slijedom prednjeg žalba se ukazala osnovanom u tom dijelu pa je prvostepeno rješenje preinačeno u odluci iz stava I (kojom je prvostepeni sud djelimično usvojio prigovor) i to preinačena na način kao u stavu II izreke odluke drugostepenog suda dakle u smislu da se obustavlja izvršenje radi vraćanja tražioca izvršenja na druge odgovarajuće poslove, a održano na snazi izvršenje u odnosu na obavezu izvršenika da tražioca izvršenja vrati na poslove upravitelja stroja.

U vezi prednjeg se ukazalo nepotrebnim da prvostepeni sud u stavu II izreke svoga rješenja nalaže tražiocu izvršenja da uradi prijedlog za izvršenje odnosno uskladi sa izvršnom ispravom jer je rješenjem o izvršenju u tome dijelu pravilno odlučeno kada je usvojen prijedlog za izvršenje vraćanjem tražioca izvršenja na rad na poslove koje je obavljao prije dobivanja otkaza a to su poslovi upravitelja stroja prema sadržaju prijedloga za izvršenje koji je i usvojen.

Slijedom prednjeg žalba se ukazala djelimično osnovanom pa je prvostepeno rješenje dijelom ukinuto a dijelom preinačeno temeljem čl. 235. t. 2. i 3. ZPP-a u vezi sa čl. 21. st. 1. Zakona o izvršnom postupku.”

(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 23 0 I 027351 17 Gž od 14.4.2017. godine)

Izvor: pravobih.com

Tags:

No Comments

Leave a Comment