Pravni stavovi Vrhovnog suda od 31.05.2018

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA

ČLAN 61. a) DO 61. f) ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

USVOJENI NA SJEDNICI GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ODRŽANE DANA 31.05.2018. GODINE

 

 

 

 

 

 

„Kada prvostepeni sud nije definisao sporno pravno pitanje, na jasan i nedvosmislen način, takav zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja treba odbaciti temeljem člana 61. c) stav (1), a u vezi sa članom 61. b) ZPP-a i ne upuštati se u formulisanje tog pitanja.“

 

 

 

„Ako je Vrhovni sud Federacije BiH u nekoj svojoj odluci ili sjednici odjeljenja već odlučio o takvom pitanju, takav zahtjev treba odbaciti temeljem odredbe člana 61. c) stav (2) ZPP-a.“

 

 

 

„Kada se u vezi sa zahtjevom za rješavanje SPP-a zaključi da se radi o primjeni materijalnog prava na konkretno činjenično stanje, a ne radi se o tumačenju pravne norme kao neodređene, neprecizne ili nejasne, zahtjev treba odbiti temeljem odredbe člana 61. d) stav (2) ZPP-a.“

 

 

 

„Kada se općinski sud ne slaže s odlukom kantonalnog suda u kojoj je nakon žalbenog postupka, kantonalni sud izrazio svoje stanovište po navedenom spornom pravnom pitanju, takav zahtjev za rješavanje SPP-a treba odbaciti kao nedozvoljen temeljem člana 61. c) stav (1) ZPP-a.“

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *