Registracija kandidata na izborima

Pravni portal > Pravno Savjetovanje  > Sudska praksa  > Registracija kandidata na izborima

Registracija kandidata na izborima

Registracija kandidata na izborima

Aplikanti su se htjeli registrovati kao kandidati na parlamentarnim izborima 2010. godine, ali je njihova registracija
prvobitno odbijena (nedostaci koji se tiču njihovih potpisa). Nakon raznih žalbi konačno su registrovani, ali im je od tog
momenta jedva preostalo vremena za kampanju. Nijedan od aplikanata nije izabran. Zbog ove kasne registracije pridružili
su se predizbornoj kampanji i bili su u mogućnosti voditi kampanju znatno kraće vremensko razdoblje od ostalih kandidata
ili nisu bili uopšte bili u mogućnosti voditi kampanju.
Novo pitanje koje se odnosi na blagovremenu registraciju kandidata: vidi paragraf 90 presude i slijedeće paragrafe.
Vidi i Kodeks dobre prakse o izbornim pitanjima Venecijanske komisije.

Utvrđena povreda člana 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

 

https://www.bosna-forum.eu/

No Comments

Leave a Comment